• Nauczyciele

     • Grono pedagogiczne


     • Przemysław Bomski - wychowanie fizyczne

      Monika Derczyńska-Bronka - język polski, język niemiecki, zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna

      Michał Chłodnicki - dyrektor szkoły, język polski, warsztaty twórczego i logicznego myślenia, świat gier

      Paweł Kaczmarek - matematyka

      Sebastian Komorowski - wychowanie fizyczne

      Jakub Kostecki - chemia

      Aleksandra Łobodzińska - język polski, historia sztuki, podstawy przedsiębiorczości

      Marcin Olechnowski - wiedza o filmie

      Izabela Rachwalik - geografia, historia, warsztaty interpersonalne

      Łukasz Rutkowski - fizyka, matematyka

      Joanna Sankowska - język angielski

      Barbara Skulska-Flügel - biologia

      Dariusz Szymański - historia, wiedza o społeczeństwie

      Jerzy Ścigaj - informatyka, edb

      Magdalena Wasilik-Chłodnicka - wicedyrektor, pedagog, język niemiecki, wdż