• Nauczyciele

    • Przemysław Bomski
    • Przemysław Bomskiwychowanie fizyczne
    • Michał Chłodnicki
    • Michał Chłodnickijęzyk polski, warsztaty twórczego myślenia, warsztaty logicznego myślenia, dyrektor
    • Monika Derczyńska-Bronka
    • Monika Derczyńska-Bronkajęzyk niemiecki, język polski, zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna
    • Paweł Kaczmarek
    • Paweł Kaczmarekmatematyka
    • Sebastian Komorowski
    • Sebastian Komorowskiwychowanie fizyczne
    • Aleksandra Łobodzińska
    • Aleksandra Łobodzińskajęzyk polski, historia sztuki, doradztwo zawodowe
    • Marcin Olechnowski
    • Marcin Olechnowskiwiedza o filmie
    • Łukasz Rutkowski
    • Łukasz Rutkowskifizyka, matematyka
    • Joanna Sankowska
    • Joanna Sankowskajęzyk angielski
    • Jerzy Ścigaj
    • Jerzy Ścigajhistoria, informatyka, edb
    • Dariusz Szymański
    • Dariusz Szymańskihistoria, wos, historia i teraźniejszość
    • Magdalena Wasilik-Chłodnicka
    • Magdalena Wasilik-Chłodnickapedagog, język niemiecki, wdż, etyka, wicedyrektor
    • Mirosław Przybyt
    • Mirosław Przybytmatematyka
    • Piotr Augustyniak
    • Piotr Augustyniaknauczyciel wspomagający
    • Izabela Rachwalik
    • Izabela Rachwalikgeografia, historia, podstawy przedsiębiorczości, filozofia, warsztaty interpersonalne
    • Remigiusz Wasielewski
    • Remigiusz Wasielewskijęzyk angielski
    • Barbara Zapotoczna
    • Barbara Zapotocznapedagog
    • Barbara Skulska-Flügel
    • Barbara Skulska-Flügelbiologia