• Nasz profil

     • Historia szkoły

     • 1990 - Wśród grupy licealistów (uczestników zajęć TWÓRCZA SZKOŁA MARZEŃ w Wojewódzkim Młodzieżowym Domu Kultury „Dom Harcerza”) oraz ówczesnych nauczycieli VII Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze rodzi się pomysł utworzenia szkoły społecznej. Główną pomysłodawczynią i inicjatorką była Danuta Konatkiewicz - nauczyciel chemii i pedagog twórczości

      Danuta Konatkiewicz (fot. archiwum szkoły)

      1991 sierpieńSpołeczne Liceum Ogólnokształcące "Szkoła Myślenia Twórczego" zostało zarejestrowane przez Stowarzyszenie Oświatowe w Ministerstwie Edukacji Narodowej i w Kuratorium Oświaty. Stanowisko dyrektora obejmuje Danuta Konatkiewicz, a pierwszą siedzibą szkoły jest budynek Zielonogórskiego Amfiteatru przy Festiwalowej 3. 

      1992 kwiecień - Szkoła uzyskuje, po badaniu wyników nauczania, uprawnienia szkoły publicznej.

      1994 maj - Pierwszy egzamin dojrzałości w szkole. Zdawało go 9 osób.

      Maturzyści 1994 (fot. archiwum szkoły)

      1999 listopad - Szkoła przeprowadza się do nowego obiektu. Jest to willa w ogrodzie przy ul. Sowińskiego 27.

      Uczniowie szkoły w trakcie przeprowadzki (fot. archiwum szkoły)

      2000 wrzesień - powstaje Społeczne Gimnazjum "Szkoła Myślenia Twórczego".

      2002 maj - odbył się pierwszy zewnętrzny egzamin gimnazjalny.

      2006 - Danuta Konatkiewicz została uhonorowana ogólnopolskim laurem "Nauczyciel Roku 2006", a "Szkoła Myślenia Twórczego", jako jedyna szkoła w Zielonej Górze, otrzymała certyfikat jakości "Szkoła na medal" MEN.

      2009 czerwiec - 18-lecie szkoły - uroczystość wręczenia dowodu osobistego. 

          

      2011 czerwiec - obchody dwudziestolecia "Szkoły Myślenia Twórczego"

      Prowadzący: Danuta Konatkiewicz i Michał Chłodnicki (fot. archiwum szkoły)

      2011 wrzesień - stanowisko dyrektora szkoły powierzone zostaje Michałowi Chłodnickiemu, poloniście i absolwentowi szkoły.


      Motto szkoły to słowa "Twoim najważniejszym obowiązkiem jest ocalić własne marzenia".