• Aktualności

      • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

      • Serdecznie zapraszamy 1 września na inaugurację roku szkolnego 2020/2021.

       Klasy ponadgimnazjalne - godzina 10.00.

       Klasy ponadpodstawowe - godzina 11.00.

       UWAGA

       Przypominamy, że:

       - do szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną;

       - wchodząc do szkoły wszyscy muszą mieć zakryte usta i nos maseczką lub przyłbicą;

       - po wejściu do budynku odkażamy dłonie.

      • Świadectwa dojrzałości

      • Kochani absolwenci!

       Uprzejmie informujemy, że świadectwa dojrzałości odebrać będzie można 11 sierpnia 2020 r. (wtorek) w godzinach 10.00 – 15.00

       Przypominamy, że:

       - po odbiór świadectwa może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną;

       - wchodząc do szkoły absolwenci muszą mieć zakryte usta i nos maseczką lub przyłbicą (w przypadku osób, które nie mogą ze względów zdrowotnych nosić maseczek);

       - po wejściu do budynku odkażamy dłonie;

       - do sekretariatu wchodzimy pojedynczo.

      • LISTA PODRĘCZNIKÓW

      • LISTA PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

        

       LICEUM CZTEROLETNIE NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

        

       KLASA PIERWSZA

       J. POLSKI - Ponad słowami część 1.1 oraz Ponad słowami część 1.2 Wyd. Nowa Era

       MATEMATYKA - Matematyka i przykłady jej zastosowań kl 1,  wyd. Podkowa

       PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - Krok w przedsiębiorczość, wyd. Nowa Era

       GEOGRAFIA - Oblicza geografii 1,  Wyd. Nowa Era

       CHEMIA - To jest chemia 1, wyd. Nowa Era

       BIOLOGIA - Biologia na czasie 1, wyd. Nowa Era

       FIZYKA - Odkryć fizykę 1, wyd. Nowa Era

       HISTORIA - Poznać przeszłość 1, wyd. Nowa Era

       WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - W centrum uwagi 1, wyd. Nowa Era

       EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - Żyję i działam bezpiecznie, wyd. Nowa Era

       JĘZYK ANGIELSKI - My Perspectives 1, wyd. Nowa Era

       JĘZYK NIEMIECKI - Komplett plus, wyd. Lektor Klett

        

       KLASA DRUGA

       J. POLSKI - Ponad słowami część 2.1 oraz Ponad słowami część 2.2 Wyd. Nowa Era

       MATEMATYKA - Matematyka i przykłady jej zastosowań kl.2, wyd. Podkowa

       PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - Krok w przedsiębiorczość, wyd. Nowa Era

       GEOGRAFIA - Oblicza geografii 2,  Wyd. Nowa Era

       CHEMIA - To jest chemia 2, wyd. Nowa Era

       BIOLOGIA - Biologia na czasie 2, wyd. Nowa Era

       FIZYKA - Odkryć fizykę 2, wyd. Nowa Era

       HISTORIA - Poznać przeszłość 2, wyd. Nowa Era

       WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - W centrum uwagi 2, wyd. Nowa Era

       EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - Żyję i działam bezpiecznie, wyd. Nowa Era

       JĘZYK ANGIELSKI - My Perspectives 2, wyd. Nowa Era

       JĘZYK NIEMIECKI - Komplett plus 2, wyd. Lektor Klett

        

       LICEUM TRZYLETNIE NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM

        

       KLASA DRUGA PONADGIMNAZJALNA

       J. POLSKI - Ponad słowami część 2.1 oraz Ponad słowami część 2.2 Wyd. Nowa Era

       MATEMATYKA - Matematyka w otaczającym nas świecie 2 zakres podstawowy, Wyd. Podkowa

       JĘZYK ANGIELSKI - Matura 2015. Repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony. CD, Wyd. McMillan

       JĘZYK NIEMIECKI - Exakt für Dich 2, Wyd. Lektorklett

        

       Przedmiot uzupełniający:

       HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO - Historia i Społeczeństwo, wyd. Nowa Era

        

       Podręczniki do przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym:

       BIOLOGIA - Biologia na czasie część 1, zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era

       CHEMIA - To jest chemia część 1, zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era

       MATEMATYKA - Matematyka w otaczającym nas świecie 1 zakres rozszerzony, Wyd. Podkowa

       GEOGRAFIA - Oblicza geografii 1, zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era

       HISTORIA - Zrozumieć przeszłość część 1, zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era

        

       KLASA TRZECIA PONADGIMNAZJALNA

       J. POLSKI - Ponad słowami 3, poziom podstawowy i rozszerzony, Wyd. Nowa Era

       MATEMATYKA - Matematyka w otaczającym nas świecie 3 zakres podstawowy Wyd. Podkowa

       JĘZYK ANGIELSKI - Matura 2015. Repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony. CD, Wyd. McMillan

       JĘZYK NIEMIECKI - Exakt für Dich 3, Wyd. Lektorklett

        

       Podręczniki do przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym:

       BIOLOGIA - Biologia na czasie część 2 i 3, zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era

       CHEMIA - To jest chemia część 2 i 3, zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era

       MATEMATYKA - Matematyka w otaczającym nas świecie 2 i 3 zakres rozszerzony, Wyd. Podkowa

       HISTORIA - Zrozumieć przeszłość część 1, zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era