• Aktualności

      • Matury 2020

      • Szanowni Państwo oraz drodzy absolwenci

       wszystkie egzaminy zewnętrzne odbywać się będą według procedur opartych o wskazania CKE, MEN oraz GIS. 

        

       TERMINY:

       Język polski (poziom podstawowy) - 8 czerwca, poniedziałek 9.00

       Język polski (p. rozszerzony) - 8 czerwca, poniedziałek 14.00

       Matematyka (poziom podstawowy) - 9 czerwca, wtorek 9.00

       Język angielski (poziom podstawowy) - 10 czerwca, środa 9.00

       Język angielski (p. rozszerzony) - 10 czerwca, środa 14.00

       Matematyka (p. rozszerzony) - 15 czerwca, poniedziałek 9.00

       Biologia (p. rozszerzony) - 16 czerwca, wtorek 9.00

       Wiedza o społeczeństwie (p. rozszerzony) - 16 czerwca, wtorek 14.00

       Język niemiecki (poziom podstawowy) - 18 czerwca, czwartek 9.00

       Język niemiecki (p. rozszerzony) – 18 czerwca, czerwca 14.00

       Geografia (p. rozszerzony) - 19 czerwca, piątek 9.00

       Fizyka (p. rozszerzony) - 24 czerwca, środa 9.00

       Historia (p. rozszerzony) - 24 czerwca, środa 14.00

      • SZKOŁA ZAMKNIĘTA

      • Szanowni Państwo

       Do końca roku szkolnego szkoła będzie czynna nieregularnie.

       Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 501 607 647

        

        

        

       Regulamin

       monitorowania i sprawdzania wiedzy ucznia oraz postępów w nauce w przypadku  realizowania kształcenia na odległość

        

       Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia i funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493,492)

        

       1. W czasie ograniczenia jednostek systemu oświaty związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zadania szkoły są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia zdalnego.

        

       2. Nauczyciele Społecznego Liceum Ogólnokształcącego „Szkoła Myślenia Twórczego” organizują lekcje zdalnego nauczania zgodnie z tygodniowym wymiarem zajęć przydzielonym w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2019/2020. 

        

       3. Realizacja podstawy programowej podczas kształcenia zdalnego odnotowywana jest w dzienniku elektronicznym w panelu lekcyjnym oraz za pomocą narzędzia „godziny dodatkowe nauczyciela”.

        

       4. Przez cały czas trwania kształcenia zdalnego frekwencja wszystkich uczniów odnotowywana jest w dzienniku jako „kwarantanna” (skrót „KW”).

        

       5. Nauczyciel  przygotowuje materiał na tyle zajęć w danym tygodniu, ile ma zaplanowane w dotychczasowym planie.

        

       6. Organizując zajęcia nauczyciel przestrzega następujących zasad:

       - przestrzega równomiernego obciążania uczniów w poszczególnych tygodniach,

       - uwzględnia możliwości psychofizyczne uczniów w poszczególnych poziomach klas,

       - proponuje kształcenie zróżnicowane,

       - bierze pod uwagę ograniczenia wynikające ze specyfiki swojego przedmiotu,

       - bierze pod uwagę ograniczenia związane ze zdalnym nauczaniem i redukuje treści  nauczania do rzeczy niezbędnych, w celu realizacji podstaw programowych, a jeżeli istnieje taka  konieczność dokonuje  modyfikacji  przyjętego  programu nauczania, powiadamiając o tym dyrektora szkoły,

       - przygotowując  lekcje, wykorzystuj polecane przez MEN platformy edukacyjne, platformy edukacyjne  wydawnictw  wybranych  podręczników  i  inne  przydatne w realizacji podstawy programowej z wykluczeniem rozwiązań płatnych.

        

       7. Kształcenie zdalne realizowane jest głównie z wykorzystaniem:

       a) dziennika elektronicznego;

       b) platformy Google Suite;

       c) poczty elektronicznej;

       d) sieciowych aplikacji służących do badania wiedzy użytkowników.

        

       8. W ramach kształcenia zdalnego uczniowie biorą również udział w zajęciach on-line według przygotowanego na ten czas grafiku przekazanego rodzicom za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zajęcia prowadzone są za pośrednictwem aplikacji połączeń wideo.

        

       9. Nauczyciele oceniają uczniów stosując tylko te zapisy Statutu Szkoły oraz przedmiotowych systemów oceniania, które są możliwe w prowadzeniu nauki zdalnej. Należy wybierać formy krótkie, obejmujące mniejsze partie materiału. Poprawa oceny musi odbyć się w formie dostosowanej do kształcenia zdalnego.

        

       10. W ramach kształcenia zdalnego stosuje się przede wszystkim następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:

       a) zadanie domowe;

       b) karta pracy;

       c) test;

       d) odpowiedź ustna.

        

       11. Informowanie uczniów oraz rodziców i prawnych opiekunów o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się za pomocą dziennika elektronicznego.

        

       12. W ramach kształcenia na odległość wszelkie zadania uczeń zobowiązany jest wykonać własnoręcznie i przekazać nauczycielowi w formie elektronicznej (skan, zdjęcie).

        

       13. W  trakcie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  szkoły  egzaminy  klasyfikacyjne, poprawkowe, sprawdziany wiadomości i umiejętności będą odbywały się z wykorzystaniem możliwości połączenia online komisji z egzaminowanym, po ustaleniu, że po stronie przystępującego istnieje taka możliwość techniczna oraz wykluczona jest niesamodzielna praca. W przypadku przeszkód dyrekcja szkoły podejmie działania, aby taki egzamin mógł się odbył.

        

       14. Wszelkie działania w ramach kształcenia na odległość muszą być realizowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w sieci.

        

        

      • Noc filmów i gier

      • Od lat noce filmów i gier cieszą się niesłabnącą popularnością. Na stołach tym razem wylądowały: Tajniacy, Dixit, Avalon, Terraformacja Marsa, Brzdęk - nie drażnij smoka, Talizman i Zombicide - Czarna Plaga

      • Halloween

      • W tym roku szukaliśmy źródeł Halloween. Rzymskie święto na cześć Pomony stało się pretekstem do pięknego przedstawienia według scenariusza Zosi Ścigaj i Szczepana Sobkowiaka. Było wspaniale!

      • Dzień Edukacji Narodowej

      • Dzień Edukacji Narodowej w "Szkole Myślenia Twórczego" to zawsze zaskakujące i niezwykłe wydarzenie. W tym roku w programie znalazły się:

       - Roast dyrektora (przysmażany był przez Hulka, Vadera, Slasha oraz własna żonę...);

       - Twórczy Turniej pomiędzy uczniami i nauczycielami;

       - Wręczenie nagród "Dariuszy" dla najlepszych nauczycieli;

       - Projekcja uczniowskich filmów powstałych na obozie adaptacyjnym.

       Było absolutnie niezwykle!

      • Obóz adaptacyjny 2019

      • W pierwszych dniach października odbył się tradycyjny obóz adaptacyjny. Działo się dużo: piesze wycieczki, wizyta w bunkrach, kilkudniowy Wielki Twórczy Turniej, nocne granie w gry planszowe, ognisko i śpiewy. Żal było wracać...

      • Pola Nadziei

      • 28 września po raz kolejny nasi uczniowie pod okiem Pani Mireli wzięli udział w sadzeniu żonkili w ramach akcji "Pola nadziei".

      • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

      • Dobiegają końca najbardziej pracowite wakacje od wielu lat. Liczne zmiany wynikające z reformy edukacji, nowy dziennik elektroniczny, remonty, a w tle nieustająca walka o możliwość postawienia nowego ogrodzenia.Mimo wszystko jesteśmy w pełni gotowi i z radością wypatrujemy pierwszych dni września!!!

       Zapraszamy wszystkich na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w poniedziałek (02 września) o godzinie 11.00

      • LISTA PODRĘCZNIKÓW

      • LISTA PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

        

       LICEUM CZTEROLETNIE NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

       KLASA PIERWSZA

       J. POLSKI

       Ponad słowami część 1.1 oraz Ponad słowami część 1.2 Wyd. Nowa Era

       MATEMATYKA

       Matematyka i przykłady jej zastosowań, wyd. Podkowa

       PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

       Krok w przedsiębiorczość, wyd. Nowa Era

       GEOGRAFIA

       Oblicza geografii,  Wyd. Nowa Era

       CHEMIA

       To jest chemia 1, wyd. Nowa Era

       BIOLOGIA

       Biologia na czasie 1, wyd. Nowa Era

       FIZYKA

       Odkryć fizykę 1

       HISTORIA

       Poznać przeszłość 1, wyd. Nowa Era

       WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

       W centrum uwagi 1, wyd. Nowa Era

       EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

       Żyję i działam bezpiecznie, wyd. Nowa Era

       JĘZYK ANGIELSKI

       My Perspectives 1, wyd. Nowa Era

       JĘZYK NIEMIECKI

       Komplett plus, wyd. Lektor Klett

        

       LICEUM TRZYLETNIE NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM

       KLASA PIERWSZA

       J. POLSKI

       Ponad słowami część 1.1 oraz Ponad słowami część 1.2 Wyd. Nowa Era

       HISTORIA

       Poznać przeszłość. Wiek XX - zakres podst. Wyd. Nowa Era

       BIOLOGIA

       Biologia na czasie. Zakres podstawowy, Wyd. Nowa Era

       GEOGRAFIA

       Oblicza geografii,  Wyd. Nowa Era

       FIZYKA

       Fizyka zakres podst. seria Odkrywamy na nowo, Wyd. Operon

       CHEMIA

       To jest chemia. Zakres podstawowy, Wyd. Nowa Era

       MATEMATYKA

       Matematyka w otaczającym nas świecie 1 zakres podstawowy Wyd. Podkowa

       WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

       WOS seria Odkrywamy na nowo Wyd. Operon

       PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

       Krok w przedsiębiorczość, wyd. Nowa Era

       JĘZYK ANGIELSKI

       Matura 2015. Repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony. CD, Wyd. McMillan

       JĘZYK NIEMIECKI

       Exakt für Dich 1, Wyd. Lektorklett

        

       KLASA DRUGA PONADGIMNAZJALNA

       J. POLSKI

       Ponad słowami część 2.1 oraz Ponad słowami część 2.2 Wyd. Nowa Era

       HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

       Historia i Społeczeństwo, wyd. Operon

       PRZYRODA

       Przyroda Wyd. Nowa Era

       MATEMATYKA

       Matematyka w otaczającym nas świecie 2 zakres podstawowy, Wyd. Podkowa

       JĘZYK ANGIELSKI

       Matura 2015. Repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony. CD, Wyd. McMillan

       JĘZYK NIEMIECKI

       Exakt für Dich 2, Wyd. Lektorklett

        

       KLASA TRZECIA PONADGIMNAZJALNA

       J. POLSKI

       Ponad słowami  3 Wyd. Nowa Era

       MATEMATYKA

       Matematyka w otaczającym nas świecie 3 zakres podstawowy Wyd. Podkowa

       JĘZYK ANGIELSKI

       Matura 2015. Repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony. CD, Wyd. McMillan

       JĘZYK NIEMIECKI

       Exakt für Dich 3, Wyd. Lektorklett

      • GRAFIK ZAJĘĆ W SZKOLE PODCZAS FERII ZIMOWYCH

      • GRAFIK ZAJĘĆ W SZKOLE PODCZAS FERII ZIMOWYCH

       KONSULATACJE:

       14.01.2019 (poniedziałek) 10:00 – 12:00 - język polski/język niemiecki Monika Derczyńska – Bronka

       15.01.2019 (wtorek) 10:00 – 12:00 - Geografia Tadeusz Marcinkiewicz 

       16.01.2019 (środa) 10:00 – 12:00 biologia/chemia Mirela Ścigaj

       16.01.2019 (środa) 09:00 – 11:00 - język niemiecki Magdalena Wasilik-Chłodnicka          

       18.01.2019 (piątek) 09:00 – 11:00 - język niemiecki Magdalena Wasilik-Chłodnicka

       14.01.2019 (poniedziałek) 10:00 – 12:00 - język polski Michał Chłodnicki             

       16.01.2019 (środa) 12:00 – 14:00 - język polski Kinga Szelest     

       16.01.2019 (środa) 12:00 – 14:00 Informatyka Jerzy Ścigaj

       24.01.2019 (czwartek)  10:00 – 12:00 - Historia Dariusz Szymański         

       23.01.2019 (środa) 10:00 – 12:00 - język angielski Julia Nieścioruk          

       15.-17.01.2019 (wtorek, środa, czwartek) 10:30 – 13:00 Matematyka Paweł Kaczmarek

       22.-24.01.2019 (wtorek, środa, czwartek) 10:30 – 13:00 Matematyka Paweł Kaczmarek

       15.01.2019 (wtorek) 10:00 – 12:00 - Fizyka Bartosz Brzostowski

       15.01.2019 (wtorek) 09:30 – 11:30 - Matematyka Izabela Kurzydło

        

       KOŁA ZAINTERESOWAŃ

       16.01.2019 (środa) 10.00 – 11.30 - zajęcia gitarowe Michał Chłodnicki

       16.01.2019 (środa) 12:00 – 14:00 - biologia/chemia Mirela Ścigaj

      • EGZAMINY POPRAWKOWE

      •   

        HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

       EGZAMINY PISEMNE:

        

       Matematyka – 27 sierpnia (poniedziałek) godz. 9.00

       Fizyka – 28 sierpnia (wtorek) godz. 14.00

       Biologia – 28 sierpnia (wtorek) godz. 14.00

       Wychowanie fizyczne – 29 sierpnia (środa) 8.30

       Język polski – 30 sierpnia (czwartek) godz. 10.00

       zyk niemiecki – 30 sierpnia (czwartek) godz. 10.00

        

       EGZAMINY USTNE:

        

       Wszystkie egzaminy ustne odbędą się bezpośrednio po zakończeniu części pisemnych.

         

      • LISTA PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

      • KLASA PIERWSZA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

       J. POLSKI - Ponad słowami część 1.1 Wyd. Nowa Era

       J. POLSKI - Ponad słowami część 1.2 Wyd. Nowa Era

       HISTORIA - Poznać przeszłość. Wiek XX - zakres podst. Wyd. Nowa Era

       BIOLOGIA - Biologia zakres podstawowy seria Ciekawi świata, Wyd. Operon

       GEOGRAFIA - Oblicza geografii,  Wyd. Nowa Era

       FIZYKA - Fizyka zakres podst. seria Odkrywamy na nowo, Wyd. Operon

       CHEMIA - Chemia  zakres podstawowy seria Ciekawi świata, Wyd. Operon

       MATEMATYKA - Matematyka w otaczającym nas świecie 1 zakres podstawowy Wyd. Podkowa

       WOS - WOS seria Odkrywamy na nowo Wyd. Operon

       JĘZYK ANGIELSKI - Matura 2015. Repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony. Podręcznik do języka angielskiego + CD, Wyd. McMillan

       JĘZYK NIEMIECKI - Exakt für Dich 1, Wyd. Lektorklett

        

       KLASA DRUGA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

       J. POLSKI - Ponad słowami część 2.1 Wyd. Nowa Era

       J. POLSKI - Ponad słowami część 2.2 Wyd. Nowa Era

       HIS - Historia i społeczeństwo, wyd. Operon

       MATEMATYKA - Matematyka w otaczającym nas świecie 2 zakres podstawowy, Wyd. Podkowa

       JĘZYK NIEMIECKI – Exakt für Dich 2, Wyd. Lektorklett

       JĘZYK ANGIELSKI -  Matura 2015. Repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony. Podręcznik do języka angielskiego + CD, Wyd. McMillan

        

       KLASA TRZECIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

       J. POLSKI - Ponad słowami  3 Wyd. Nowa Era

       MATEMATYKA - Matematyka w otaczającym nas świecie 3 zakres podstawowy Wyd. Podkowa

       JĘZYK NIEMIECKI – Exakt für Dich 3, Wyd. Lektorklett

       JĘZYK ANGIELSKI -  Matura 2015. Repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony. Podręcznik do języka angielskiego + CD, Wyd. McMillan

        

       UWAGA - PODRĘCZNIKI DO GIMNAZJUM ZAPEWNIANE SĄ PRZEZ SZKOŁĘ DZIĘKI DOTACJI MEN

      • NABÓR 2018

      • Została uruchomiona systemowa obsługa rekrutacji oswiatowej wraz z informatorem o szkołach ponadgimnazjalnych. Serdecznie zapraszamy młodych ludzi z pasją do lektury i składania wniosków:

       NABÓR 2018

       Zainteresowanym polecamy umówienie się na udział w zajęciach i poznanie nas z bliska.
       Wystarczy zadzwonić - 501 607 647.